5 Şubat 2012 Pazar

Mal Bildirim Formu Nasıl Doldurulur

Categories:

a) Bildirimlerin okunaklı bir şekilde doldurulması, formu düzenleyen tarafından bildirim sahibine ilişkin bölümün (ön ve arka bölüm tek yaprak) doldurularak, tarih belirtmek suretiyle imza edilmesi gerektiği,

b) Yönetmeliğin 4’üncü maddesi gereğince her iki’si de 3’üncü madde kapsamında bulunan eşlerden her birinin ayrı ayrı mal bildiriminde bulunması ve eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındakı çocuklarının da mallarını beyan etmek zorunda olduğu,

c) Yönetmeliğin 10’uncu maddesi gereği “Ek Mal Bildirimi” nde bulunanların (değişikliği izleyen bir ay içinde) süresinde beyanda bulunması,

d) Mal Bildirimi Formlarında beyan edilen malların kime ait olduğunun tam olarak anlaşılması için Formda yer alan Kimlik Bilgileri Bölümüne (Malikin, Hissedarın, sahibinin) T.C. Numarasının yazılması gerektiği,

e) Genel ve Ek Mal Bildirimi Formlarında (bölümlerde belirtilen unsurların) tüm edinimlerin belirtilmesi,

f) Mal Bildirimi Formlarında beyan edilen malların rayiç değerleri ile edinme şeklinin ve üyelik tarihlerinin yazılması konusunda gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi önem arz ettiği belirtilmiştir.

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

No Response to "Mal Bildirim Formu Nasıl Doldurulur"

Yorum Gönder